စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ကုိယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံႏုိင္ၾကပါေစ

ရႊေပလႊာတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအခမဲ့ထည့္သြင္းႏုိင္ပါသည္ ဆက္သြယ္ရန္ pitipaygi1@gmail.com

Monday, August 17, 2015

ေရေဘးအတြက္ ပလန္လုိေနေသာ ျမန္မာမ်ား

          ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာမ်ားသည္ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ ႀကိဳတင္စီမံမႈ အလြန္နည္းၾကသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအပါအ၀င္ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး လုိ ျပည္သူတစ္ ရပ္လုံးအင္တုိက္အားတုိက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ေနရာမ်ိဳးမွာ လုပ္ေဆာင္ၾကသူေတြမ်ားပါလ်က္ ပလန္ေတြလုိေန ေသာေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ခရီမေပါက္ပဲျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
          ယေန႔ေတြ႕ႀကဳံေနၾကရတဲ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္သင့္သူမ်ားကုိ ကူညီၾကတဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမွန္သမွ် ကုိယ္တတ္ႏုိင္ရာကုိ မလွဴဖူးတဲ့သူမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ နဲ႔တြက္ ၾကည့္ရင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာပါပဲ၊ သုိ႔ေသာ္ လူသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ လွဴဒါန္းမႈဟာ လူသားသိန္းဂဏန္း ေလာက္ထံ လူတန္းေစ့ေအာင္ မကူညီႏုိ္င္ၾကတဲ့အေျခအေနျဖစ္ေနပါတယ္။ ရတဲ့ေနရာက ပုိလွ်ံေနေအာင္ရၿပီး မရတဲ့ေနရာက လုံး၀အရွင္းကုိမရျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
          ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲလုိ႔ ေတြးၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ယေန႔ကူညီေရးလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားဟာ လုံေလာက္တဲ့ပလန္ေတြမရွိၾကလုိ႔ပါပဲ။ ပလန္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုတည္းရဲ႕ ပလန္ကုိ ဆုိလုိျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ အဖြဲ႕သားအားလုံးလုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ ပလန္ေတြ ကုိေျပာတာပါ။
          ဥပမာ ေရေဘးသင့္တဲ့ေက်းရြာေပါင္းဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ ေရေဘးသင့္ျပည္သူ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ေရေဘးကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ အသင္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖ်င္းလူဦးေရဘယ္ ေလာက္ရွိႏိုင္လဲ ။ ဘယ္အဖြဲ႕ေတြက ဘယ္ေနရာသြားသင့္ၿပီး ဘာေတြလုိ အပ္သလဲဆုိတဲ့ နည္းစနစ္က်တဲ့ ပလန္ မ်ိုဳးကုိေျပာတာပါ။ ဒီပလန္ေတြက ျဖစ္မွ ေရးဆြဲရမဲ့ပလန္ေတြ မဟုတ္ဘဲမျဖစ္ခင္က ေရးဆြဲသင့္တဲ့ ပလန္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
          ေနရာတုိင္းအတြက္ ပလန္ေတြလုိပ္အပ္ေပမဲ့၊ ဒီေနရာမွာေတာ့ ေရေဘးနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ျဖစ္သင့္တာ ေလးတင္ျပပါရေစ။ ဆရာလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ကူညီသူမဲ့ေနတဲ့ေက်း ရြာေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ၀မ္းနည္းမိလုိ႔တင္ျပတာပါ။

လုိအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား


၁။ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အစုိးရပူးေပါင္းႏုိင္ရမည္။
 ၂။ ေရးေဘးသင့္ေရးရြာေပါင္းမည္မွ်ရွိသည္ကုိ စာရင္းယူရမည္။
၃။ ပရဟိတ အသင္းေပါင္းမည္မွ်ရွိသည္ကုိ စာရင္းယူရမည္။
၄။ ေရေဘးသင့္ေဒသအသီးသီးထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အၿမဲသိႏုိင္ ရန္ ေဒသတုိင္း တြင္ ျပန္ၾကားေရး ထားရွိရမည္။
၅။ ကုန္လမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ရမည့္ခရီးစဥ္အလုိက္ သြားလာေရး အဆင္ေျပ ေအာင္ ဖန္တီိးနုိင္ရမည္။
၆။ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရေဘးသင့္ကုိရြာမ်ားကုိ ခ်ိန္ဆ၍ အဖြဲ႕အစည္းအသိီးသီးအား သြားေရာက္ရ မည့္ေက်းရြာမ်ားကုိ စနစ္တက်စီစဥ္ေပးႏုိင္ရမည္။
၇။ ေက်းရြာအတြင္းေနထုိင္မျဖစ္ေအာင္အေျခေနဆုိးေသာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဒသအသီးသီးတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား မျဖစ္မေနေဆာက္လုပ္၍ ကူညီေရးအင္အားအသင့္ျဖစ္ေအာင္စီစဥ္ထားရမည္။

          လုိအပ္ေသာအခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိေပမဲ့ အဓိကက်တဲ့အခ်က္မ်ားကုိပဲတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအ ခ်က္ တစ္ခ်က္ျခင္းဆီကုိ ျပန္ရွင္းျပပါ့မယ္။

          ၁။ အစုိးရႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား တစ္နည္းဆုိရေသာ္ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းႏုိင္ရမယ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ျပည္သူကအစုိးရကုိယုံၾကည္မွ အစုိးရကလည္းျပည္သူကုိ ယုံၾကည္မွေပါင္းလုိ႕ရမွာပါ။ အခုျဖစ္ေနတာက ျပည္သူက အစိုးရကုိ မယုံၾကည္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ဒီအခ်က္က မျဖစ္ ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ကုိခက္ခဲပါတယ္။ အစုိးရက ျပည္သူယုံၾကည္ေအာင္လုပ္ထားတာမရွိတဲ့အတြက္ ျပည္သူက မယုံ ၾကည္ၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္အစုိးရလုပ္သူက ျပည္သူယုံၾကည္သူျဖစ္ေအာင္ ကနဦးတည္ေဆာက္သင့္တယ္။ အစုိးရကုိ မယုံၾကည္တဲ့အတြက္ ျပည္သူက မေပါင္းလုိ႔လည္းမျဖစ္ျပန္ပါဘူး၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိရင္ အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြ က အစုိးရပါကုိပါမွ ရမယ့္အေျခေနမုိ႕ပါ။ ျပည္သူမွာ ေစတနာ အသျပာ လူအင္အားသာ ရွိပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့ ႀကိယာအေထာက္အကူပစၥည္းေတြမရွိၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္အစုိးရနဲ႔ျပည္ သူေပါင္းကုိေပါင္းပါ။
          ၂။ ေရးေဘးသင့္ေရးရြာေပါင္းမည္မွ်ရွိသည္ကုိ စာရင္းယူရမည္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ ထူးရွင္းစရာမလုိပါ ဘူး။ ေက်းရြာစာရင္းမွ မသိရင္ ကူညီေရးအႏွံ႕ေရာက္ဖုိ႔ မလြယ္ပါ ဘူး။ ေက်းရြာစာရင္းအတိိအက်သိမွ ဒီရြာ ေတာ့ကူညီေရး ေရာက္ေနၿပီ၊ ဒီရြာကမေရာက္ေသးဘူး၊ ဆုိၿပီး မေရာက္ေသးတဲ့ရြာကုိ ဦးစားေပးထပ္လႊတ္ႏုိင္မွာ ပါဒါမွသာ ကူညီေရးမရဘဲ သူမသိသူမသိ ဘ၀ဆုံးသြားရတဲ့သူေတြကင္းမွာပါ။
          ၃။ ပရဟိတ အသင္းေပါင္းမည္မွ်ရွိသည္ကုိ စာရင္းယူရမည္။ ေက်းရြာေတြကုိ စာရင္းယူသလုိပရဟိတ အသင္းအဖြဲ႕ေတြဆုိတာကလည္း စာရင္းယူသင့္ပါတယ္။ ဒီအသင္းအဖြဲ႕ေတြကုိ ဘယ္အသင္းက ဘယ္ရြာသြား၊ ဘယ္အသင္းက ဘယ္ရြာသြားလုိ႔ညႊန္ျပႏုိင္ၿပီး၊ ျပန္လာတဲ့အခါ ဘယ္ရြာေတြက်န္ေနေသးတဲ့အဲရြာကုိထပ္သြား ပါလုိ႔ ေျပာႏုိင္မွာပါ။ ခုက ဒီလုိစာရင္းယူထားတာမရွိေတာ့ တစ္ရြာထဲ ၁၀ ဖြဲ႕အဖြဲ႕၂၀ ေလာက္ ကူညီခံရတဲ့ရြာ ေတြရွိသလုိ၊ လုံး၀အကူအညီမရတဲ့ ရြာေတြ လည္းရွိေနတာပါ။
  ၄။ ေရေဘးသင့္ေဒသအသီးသီးထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအၿမဲသိႏုိင္ရန္ ေဒသတုိင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရး ထားရွိရမည္။ အရာ၀တၳဳတုိင္းမွာ သတင္းအခ်က္အလက္က အဓိကလုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ အေျခ အေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါကုိ သိနုိင္ၿပီး အႏၱရာယ္ကင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကားေမာင္းလုိ႔ရသလားမရဘူးလား၊ စက္ေလွ ေမာင္းလုိ႔ရသလား မရဘူးလား၊ ေလယာဥ္ေမာင္းလုိ႔ရသလားမရဘူးလား။ ဒါကုိအၿမဲသတင္းေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဥတုရာသီ အေျခအေနရ ေရေက်ာ္ေနတဲ့လမ္း၊၀ဲရွိတဲ့ ေရေၾကာင္း၊မုိးေလက်တဲ့ေလေၾကာင္းေတြကုိ ေမာင္းမိရင္ ေဘးထြက္ဆုိးႀကိဳးေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေဒသကလူေတြအတြက္ ဘာအဓိကလုိအပ္ေန သလဲ ၊ ေဆးလား၊ ဆန္လား၊ ေရလား၊ အသင့္စားစရာလား စသည္ေပါ့။ လူေထာင္အိမ္ေခါင္မုိးေပၚတက္ေနရတဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ ဆန္သြားေပးမိတဲ့အျဖစ္မ်ိဳးေတြေရွာင္ရွားႏုိင္တာေပါ့။ ေနာက္ဒီရြာက ပရဟိတအဖြဲ႕ေရာက္ၿပီးပါၿပီ ဒါေပမယ့္ ကူညီေရးထပ္မံလုိအပ္ေနပါေသးတယ္၊ ဒီရြာကေတာ့ မလုိေတာ့ပါဘူးဆုိတဲ့အခ်က္မ်ိဳးလည္း သတင္း ေပးပုိ႔ရမယ္။
          ၅။ ကုန္လမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ရမည့္ခရီးစဥ္အလုိက္ သြားလာေရး အဆင္ေျပ ေအာင္ ဖန္တီိးနုိင္ရမည္။ အေစာက ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အစုိးရနဲ႔ေပါင္းကုိ ေပါင္းမွရမယ္ဆုိတာပါ။ ဥပမာ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိေက်းရြာစာရင္း အစုိးရဆီမွာပဲရွိပါတယ္။ လတ္တေလာ အေျခအေနမွာ အစုိးရကလည္းျပည္သူကုိမေပါင္း ျပည္သူက လည္းအစုိးရကုိမေပါင္းတဲ့အတြက္ ဘာေတြနစ္နာ ေနရလဲဆုိရင္ စက္ေလွ၊ ကားနဲ႔ လုံး၀ သြားလုိ႔မရတဲ့ရြာေတြကုိ ရဟတ္ယာဥ္မရွိတဲ့ျပည္သူေတြလက္ပုိက္ၾကည့္ေန ၾကရတယ္။ အစုိးရနဲ႔  ျပည္သူသာ တစ္ေပါင္းတည္းရွိေနရင္ ဘယ္အဖြဲ႕က ဘယ္ကားနဲ႔ ကားသြားရတဲ့ေနရာကုိ သြား၊ ဘယ္အဖြဲ႕က ဘယ္ရဟိတ္ယာဥ္နဲ႔ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႕သာ သြားလုိ႔ရမယ့္ေနရာေတြကုိသြား ၊ ဘယ္ေနရာမွ ဘယ္ရြာရွိတယ္။ စသျဖင့္ လမ္းညႊန္ခုိင္းေစႏုိင္လုိ႔ နစ္နာဆုံးရႈံးရမႈ ဒီေလာက္ထိျမင့္မားမယ္ မထင္ပါဘူး။ အခုက ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ သြားမွရမဲ့  ရြာအမ်ားစု အားကုိးရာမဲ့ေနတယ္။ ေသသူေတြဘယ္ေလာက္မ်ားေနၿပီလဲ မသိႏုိင္ ေအာင္ပါပဲ၊ သူတုိ႔က သတင္းေရာက္ေအာင္ပုိ႔ႏုိင္တာေတာင္မွ ဒီဘက္က ေရာက္ေအာင္ မသြားႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ပါ။
          ၆။ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရေဘးသင့္ကုိရြာမ်ားကုိ ခ်ိန္ဆ၍ အဖြဲ႕အစည္းအသိီးသီးအား သြားေရာက္ရ မည့္ေက်းရြာမ်ားကုိ စနစ္တက်စီစဥ္ေပးႏုိင္ရမည္။ ဒီအခ်က္ကအေစာက တင္ျပတဲ့ထဲမွာပါသြားပါ ၿပီ၊ ေရေဘးသင့္ေရးရြာ ၅၀၀၀ ရွိတယ္ဆုိ၊ ပရဟိတအဖြဲ႕က ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ၊ရွိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္ အလုိက္ တစ္ဖြဲ႕ကုိ နီးစပ္ရာ ရြာဘယ္ေလာက္သြားဆုိၿပီး ခြဲေ၀ေပးသင့္တယ္။ ဒါဆုိရင္ ေရာက္ၿပီးသားရြာေတြ ကုိ ေနာက္အဖြဲ႕ေတြမေရာက္ေတာ့ဘူး မေရာက္ေသး တဲ့ရြာကုိပဲသြားရမယ္။ တာ၀န္ခြဲေပးလုိက္ေတာ့ ကုိယ္တာ၀န္ က်ရာကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ၾကမွာပါ။
          ၇။ ေက်းရြာအတြင္းေနထုိင္မျဖစ္ေအာင္ အေျခေနဆုိးေသာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဒသအသီးသီးတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား မျဖစ္မေနေဆာက္လုပ္၍ ကူညီေရးအင္အား အသင့္ ျဖစ္ေအာင္စီစဥ္ထားရမည္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ ေရေဘးသင့္ေဒသတုိင္းနီးပါးမွာ လုပ္ေနတဲ့ရွိေနတဲ့ အတုိင္းအ တာတစ္ခုမုိ႔ ထူးေတာ့ေျပာစရာမလုိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနရာတုိင္းမွာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္တဲ့ စက္ႀကိယာပစၥည္းေတြ အလုံအေလာက္မရွိၾကပါဘူး။ က်န္းမာေရး ထိခုိက္သူေတြ အတြက္ ကုသႏုိင္မယ့္ဆရာ၀န္ေတြလည္း ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတုိင္းမွာ ရွိသင့္ေပမယ့္ ရွိမေနဘူး။
          ခုကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ ပလန္မ်ိဳးေလးေတြ ရွိေနခဲ့ရင္ ေရးေဘးသင့္ျပည္သူေတြ ဒီေလာက္ထိ ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္မိပါဘူး။ ေႏွာင္တစ္ခ်ိန္အတြက္မ်ား သခၤန္းစာ အျဖစ္ ယူႏုိင္ၿပီးအ ေထာက္အကူေကာင္းေလးေတြရႏုိင္မလားရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔တင္ျပေပးရတာပါ။ တင္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ အခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြလုပ္မယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္မွီပါေသးတယ္။ အဓိက က အစုိးရေရာ ျပည္သူပါ တက္ညီလက္ညီ ပါဖုိ႔ ပါပဲ။


          ေရေဘးသင့္ေနသူမ်ား အျမန္ဆုံးေဘးလြတ္ၾကပါေစ၊
          လူအခ်င္းခ်င္း၊ လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ၊
                                                        အားလုံးကုိခ်စ္ခ်စ္ေလးစားတန္ဖုိးထားလ်က္..
                                                                               ပီတိ(ေပႀကီး)
                                                        စာေပခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႕-စာေပႏွင့္ပရဟိတကြန္ယက္No comments:

Post a Comment

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks